Journaling is kort gezegd het blijk geven van je creativiteit, fantasie, maar ook verslaglegging van de gebeurtenisen in je dagelijks leven in een getekend, geschreven en geschilderd dagboek.